Voedselveiligheid

Wanneer het zichtbaar en aantoonbaar schoon moet zijn

Hygiëne & Voedselveiligheid

“Alle risico’s in beeld en aantoonbaar onder controle”

PraKtima beschikt over specialisten in de food/feed en agro die weten welke vraagstukken er spelen. Wij tonen, samen met uw medewerkers, aan dat uw bedrijf aan de eisen voldoet.

ISO 22000

Het managementsysteem voor de food en feed heet ISO 22000.

Deze norm stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de voedselketen.
PraKtima is uw partner in het opzetten en invoeren van een ISO 22000 systeem in de dagelijkse praktijk. Geen ingewikkelde handboeken maar praktisch toepasbare kennis. Uiteraard zoveel mogelijk afgestemd op uw specifieke situatie.

Voor meer informatie neem contact op met Anneke, info@praktima.nl, 0575-549191

HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points.

Bij het verwerken van voedingsmiddelen is hygiënisch werken erg belangrijk om de voedselveiligheid te garanderen.
Niet alleen bedrijven die voedsel produceren of verwerken moeten mogelijke risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan, ook leveranciers van verpakkingen en machines aan voedselproducenten.

PraKtima is uw onafhankelijke en objectieve partner in het opzetten en invoeren van een HACCP-systeem in de dagelijkse praktijk, dat een goede basis vormt voor verdere certificering. Geen ingewikkelde handboeken maar praktisch toepasbare kennis. Uiteraard zoveel mogelijk afgestemd op uw specifieke situatie.

Voor meer informatie neem contact op met Anneke, info@praktima.nl, 0575-549191

RABC

RABC oftewel de EN-14065 is opgesteld voor de wasserijen,
om een afgesproken niveau van microbiologische kwaliteit te bereiken die in overeenstemming is met het bedoeld gebruik van het textiel. Een praktische norm, waarmee u betrouwbaarheid uitstraalt naar uw kanten.

Vanaf eind 2008 zullen alle CERTEX gecertificeerde bedrijven tevens voldoen aan de RABC norm.

PraKtima is de partner voor de textielverzorgende industrie!

Voor meer informatie neem contact op met Marjolein of Anneke, info@praktima.nl, 0575-549191

FSSC 22000

FSSC (Food Safety System Certification) 22000 is een certificatieschema, waarin de ISO 22000-norm is gecombineerd met een basisvoorwaardenprogramma uit de ISO 22002-serie.

Deze norm is samengesteld op basis van bekende principes, standaarden en normen die toegepast worden voor de evaluatie van diverse partijen in de voedselketen. FSSC is een van de erkende internationale normen.

PraKtima kan uw bedrijf ondersteunen bij het opzetten, invoeren en onderhouden van het FSSC-systeem.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, 0575-549191

BRC / IFS

De BRC norm beschrijft, net als zijn Frans/Duitse tegenhanger de IFS norm, de hygiëne- en voedselveiligheidseisen voor de voedselverwerkende bedrijven die direct leveren aan de retailsector.

Deze norm is samengesteld op basis van bekende principes, standaarden en normen die toegepast worden voor de evaluatie van de voedselproducerende bedrijven.

PraKtima kan uw bedrijf ondersteunen bij het opzetten, invoeren en onderhouden van het BRC / IFS systeem.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, 0575-549191

Interne audit

PraKtima heeft auditmethode ontwikkeld waardoor intern auditeren niet alleen een nuttige bezigheid wordt, maar ook leuk!

Intern auditeren is vooral ambassadeur zijn van het eigen managementsysteem.
Uitstralen dat het goed is, een toegevoegde waarde heeft en dat het bedrijf er beter van wordt. Vertrouwen wekken bij je collega’s, meedenken in oplossingen en verbetermogelijkheden presenteren bij het management.

De methode is maatwerk afgestemd op uw situatie en is toepasbaar op alle managementsystemen. De onderlinge samenhang met de praktijk staat centraal.

Resultaat van de interne audit is tweeledig: ieder jaar is het een groot plezier om de interne auditronde te mogen houden én de directie is blij met het nut van de auditresultaten.

Interesse? Neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, of 0575-549191

Compliance audit

Een compliance audit is een beoordeling of het bedrijf aan relevante wet- en regelgeving voldoet.

PraKtima heeft hiervoor een praktische methode ontwikkeld waarmee inzicht wordt verkregen in de mate waarin het bedrijf aan wet- en regelgeving voldoet.
Uiteraard denken we gelijk mee in de praktische oplossing die bij uw bedrijf past.
De methode is maatwerk afgestemd op uw situatie en is toepasbaar op alle managementsystemen. De onderlinge samenhang met de praktijk staat centraal.

Resultaat van de compliance audit is tweeledig: inzicht in de tekortkomingen op het gebied van wet- en regelgeving. Plan van aanpak om aan de wet te voldoen. PraKtima kan uw bedrijf objectief en onafhankelijk ondersteunen bij de uitvoering, zodat het goed geregeld is.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, of 0575-549191

HACCP analyse

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een voedselveiligheidssysteem. Bedrijven die (direct of indirect) met voedsel omgaan voorkomen hiermee dat de veiligheid van ons eten in gevaar komt.

Voor elke fase in de productieproces brengt het bedrijf in kaart wat de risico’s zijn en hoe dit kan worden voorkomen.
PraKtima heeft een methode ontwikkeld die u eenvoudig door deze analyse heen loodst. Geen moeilijke kreten en diepe zuchten, maar een resultaat waar u zich in herkent en daarnaast praktisch toepasbaar. Het plan van aanpak is direct toepasbaar en geeft u inzicht in de te nemen stappen. Een goede HACCP beheersing is DE basis voor verdere certificering.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima: 0575-549191, info@praktima.nl

Hygiëne training

In deze maatwerk training leren de medewerkers het nut en de noodzaak van het hygiënisch werken.

Door het “on-the-job” verstrekken van kennis en inzicht over voedselveiligheid leren de medewerkers de vaardigheden om hygiënischer te werken in hun eigen werkomgeving toe te passen. Uiteraard wordt de maatwerk training afgestemd op de specifieke situatie binnen uw bedrijf, zodat het goed geregeld is.

Voor meer informatie en de mogelijkheden, neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, 0575-549191

HACCP training

PraKtima ontwikkelt HACCP-trainingen op maat voor specifieke doelgroepen of afdelingen. Bijvoorbeeld monteurs of andere externe partijen die (incidenteel) in een foodomgeving werkzaam zijn. Maar ook voor eigen medewerkers die in een food gerelateerde afdeling werkzaam zijn is een goede kennis van de HACCP-principes een meerwaarde.

Uiteraard wordt deze training op uw locatie gegeven om zo goed mogelijk af te stemmen op uw situatie.

Voor meer informatie of mogelijkheden, neem contact op met PraKtima: 0575-549191, info@praktima.nl