Duurzame groei

PraKtische oplossingen voor MVO en duurzaam ondernemen

MVO & Duurzaamheid

“Praktische en haalbare oplossingen gericht op uw specifieke situatie”

PraKtima levert de kennis, de ervaring en de daadkracht om u te ondersteunen bij de praktische vertaling van MVO en duurzaamheid naar eenvoudige toepasbare oplossingen in de dagelijkse praktijk. Handig, deskundig, betaalbaar en aantoonbaar!

ISO 26000

ISO 26000 is niet certificeerbaar.
Toch zijn er twee manieren voor bedrijven om te laten zien dat er volgens de principes en richtlijnen van de ISO 26000 wordt gewerkt.
Uw bedrijf kan via een 26000 zelfverklaring aangeven dat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. of via de NPR 9026.

PraKtima ondersteunt uw bedrijf bij het opzetten van een ISO 26000 zelfverklaring.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, 0575-549191

MVO prestatieladder

De MVO Prestatieladder is de manier om de ISO 26000 norm in te voeren in uw bedrijf.

Certificeren kan op verschillende niveau’s op de ladder.
PraKtima kan uw bedrijf ondersteunen bij de praktische vertaling van de MVO prestatieladder naar begrijpelijke taal. Geen dikke boekwerken of ingewikkelde documenten.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, 0575-549191

CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder is bedacht en ontwikkeld door ProRail en inmiddels voor heel GWW / MKB Nederland haalbaar.

De CO2 prestatieladder is op 5 niveau’s te behalen, waarbij het hoogste niveau het grootste gunningsvoordeel oplevert bij aanbestedingen.

PraKtima kan uw bedrijf ondersteunen met het uitvoeren van een CO2 footprint en het behalen van de CO2 prestatieladder op elk gewenst niveau.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima: 0575-549191, info@praktima.nl

ISO 50001

ISO 50001 is de internationale norm voor energiemanagementsystemen. Deze norm richt zich specifiek op het terugdringen van het energieverbruik van een organisatie. Bij uitstek geschikt voor bedrijven die zich al aan een meer-jaren energieafspraak (MJA) hebben verbonden.

PraKtima ondersteunt bij het opzetten en implementeren van een ISO 50001 systeem van A tot Z.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, 0575-549191, info@praktima.nl

Interne audit

PraKtima heeft auditmethode ontwikkeld waardoor intern auditeren niet alleen een nuttige bezigheid wordt, maar ook leuk!

Intern auditeren is vooral ambassadeur zijn van het managementsysteem.
Uitstralen dat het mooi is en toegevoegde waarde heeft en dat het bedrijf er beter van wordt. Vertrouwen wekken bij je collega’s, meedenken in oplossingen en verbetermogelijkheden presenteren bij het management.

De methode is maatwerk afgestemd op uw situatie en is toepasbaar op alle managementsystemen. De onderlinge samenhang met de praktijk staat centraal.

Resultaat van de interne audit is tweeledig: ieder jaar is het een groot plezier om de interne auditronde te mogen houden én de directie is blij met het nut van de auditresultaten.

Interesse? Neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, of 0575-549191

CO2 footprint

Een CO2 footprint is een milieumaat voor het bedrijfsleven waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel CO2 een bedrijf uitstoot. Door deze footprint is eenvoudig te zien waar minder CO2 uitstoot gereduceerd kan worden.

De CO2 footprint is het vertrekpunt voor een CO2 prestatieladder certificatie.

Daarnaast en los daarvan is het is een handig hulpmiddel om snel inzicht te krijgen hoe uw bedrijf de CO2 uitstoot kan verlagen. Het gaat niet alleen om het inzichtelijk maken van de CO2 uitstoot, maar ook reductie kan leiden tot flinke besparingen voor uw bedrijf.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, 0575-549191, info@praktima.nl