MVO prestatieladder

De MVO Prestatieladder is de manier om de ISO 26000 norm in te voeren in uw bedrijf.

Certificeren kan op verschillende niveau’s op de ladder.
PraKtima kan uw bedrijf ondersteunen bij de praktische vertaling van de MVO prestatieladder naar begrijpelijke taal. Geen dikke boekwerken of ingewikkelde documenten.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, 0575-549191

Diensten: