Asbest & Sloop

“Praktische en haalbare oplossingen gericht op uw specifieke situatie”

PraKtima levert de kennis, de ervaring en de daadkracht om u te ondersteunen bij de praktische vertaling van sloop- en asbestvraagstukken en geldende wet- en regelgeving. Wij bieden u eenvoudig toepasbare oplossingen in de dagelijkse praktijk.

Procescertificaat Asbestinventarisatie

We begeleiden u in de afhandeling van afwijkingen, in het ontzorgen van uw volledige KAM systeem,
en het onderzoeken van onvoorzien asbestverdachte materialen.

Procescertificaat Asbestverwijdering

We begeleiden u in de afhandeling van afwijkingen, of in het ontzorgen van uw volledige KAM systeem. 

BRL SVMS-007

De BRL Veilig en Milieukundig Slopen is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemers.

PraKtima ondersteunt sloopaannemers bij het opzetten en onderhouden van deze regeling. Uiteraard op de meest praktische bij uw bedrijf passende wijze.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, 0575-549191

NEN 17020

De norm voor inspectiebedrijven.

 

NEN 17.020 is nodig om aan te tonen dat u voldoet aan de criteria voor deskundigheid en onafhankelijkheid.

Heeft u als inspectiebedrijf hulp nodig bij de implementatie, dat kunnen onze specialisten daarbij helpen.

Bel of mail en vraag naar Marco.

NEN 17025

De norm om aan te tonen dat een test of kalibratielaboratorium voldoet aan de gestelde competenties en eisen.

Hulp nodig bij de invoering van deze norm, bel/ mail met Marco en vraag naar de mogelijkheden die PraKtima u kan bieden ter ondersteuning bij de realisatie.

Projectaudit

Projectaudits op locatie door aantoonbaar ervaren asbestdeskundigen.

Controle op veiligheidsaspecten en toepassen van bronmaatregelen.

Kantooraudit

Projectaudits op locatie door aantoonbaar ervaren asbestdeskundigen.

Controle op veiligheidsaspecten en toepassen van bronmaatregelen.

Asbestdeskundige ondersteuning

Soms is het nodig om een objectieve beoordeling uit te voeren op een projectdossier op locatie.

Wij analyseren en adviseren !

Directievoering

Als opdrachtgever wilt u worden ontzorgt en toch controle op de uitvoering houden.

Wij ondersteunen u in het gehele proces van asbest signalering tot oplevering.

Asbestherkenning

Kunt u of kunnen uw medewerkers in aanraking komen met asbest?
Dan is deze maatwerktraining asbestherkenning echt iets voor u.
Bij deze training worden de belangrijkste beginselen over het herkennen van asbest behandeld en de wijze waarop ermee moet worden omgegaan.

Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.
Uiteraard wordt de maatwerk training afgestemd op de specifieke situatie binnen uw bedrijf.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, 0575-549191

LAVS

Even wachten, hier komt nog wat moois!

DAV-1 Mentor

PraKtima beschikt over een erkend mentor-coach voor het opleiden van een DAV-1 naar DAV-2 ten behoeve van asbestverwijdering. Gedurende een traject van maximaal 6 maanden wordt de DAV-1 door onze mentor-coach getraind en gecoacht naar het DAV-2 examen.

Interesse voor een coachingstraject? Neem contact op met PraKtima info@praktima.nl / 0575-549191.

Aanvullende trainingen DTA DAV

DTA-certificaat behaald, maar nog wat aanvullende ervaring wenselijk ?

Wij leiden je op tot een ervaren DTA, met een training op maat en indien wenselijk gecombineerd met andere opleidingen.

Vraag naar de mogelijkheden.

Voorman sloop (SVMS)

De training Voorman Sloop SVMS is bedoeld voor personen die hun technische kennis van diverse aspecten van de sloop verder willen verbreden en/of verdiepen. Wanneer ze daarnaast ook nog personeel op de slooplocatie (willen gaan) aansturen, is dit de training die hen daar op voorbereidt.

Er zijn aan deze training geen opleidingsvoorwaarden verbonden. Wel is het gewenst dat de deelnemers enkele jaren ervaring hebben in de sloopbranche en de Nederlandse taal beheersen.

PraKtima heeft een heel eigen concept ontwikkeld zodat uw medewerkers naast het opdoen van de juiste kennis en vaardigheden dit ook een relatief kort tijdsbestek van 1 dag.

Interesse? Neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, 0575-549191

Uitvoerder sloop (SVMS)

Wel de ervaring als uitvoerder of voorman sloop, maar niet het juiste diploma?

Wij testen je kennis met een passend examen!

Ontruimingsoefening

PraKtima begeleidt uw jaarlijkse ontruimingsoefening!

Met praktijkgerichte scenario’s en een LOTUS slachtoffer maken wij uw ontruiming tot een realistische incidenten oefening. PraKtima realiseert een inzetoefening die gebaseerd is op scenario’s die op uw bedrijf mogelijk zijn. Van gaslekkage tot bommelding. Van brand tot poederbrief. Samen met één van onze specialisten werken we een casus uit tot een werkbare oefening. Zo groot als u wilt!

In de evaluatie komt iedereen die iets te vertellen heeft aan bod en in het evaluatierapport wordt het eventuele verbeterplan gepresenteerd. Zo bent u altijd voorbereid op dat wat u niet wilt laten gebeuren!

Ontruimen? Bel PraKtima!”

Ademluchttraining

Even wachten, hier komt nog wat moois!