DAV-1 Mentor

PraKtima beschikt over een erkend mentor-coach voor het opleiden van een DAV-1 naar DAV-2 ten behoeve van asbestverwijdering. Gedurende een traject van maximaal 6 maanden wordt de DAV-1 door onze mentor-coach getraind en gecoacht naar het DAV-2 examen.

Interesse voor een coachingstraject? Neem contact op met PraKtima info@praktima.nl / 0575-549191.

Diensten: