Een tevreden klant

is een ambassadeur van uw bedrijf

Kwaliteit

“Zorg voor kwaliteit die wél werkt in de praktijk!”

Een tevreden klant betaalt zijn facturen, blijft klant en klaagt niet. Een kwaliteitssysteem ondersteunt uw bedrijf bij het tevreden houden van uw klanten, bij het aanbrengen van structuur en het telkens weer verbeteren. Wij zorgen voor praktische en betaalbare oplossingen. PraKtima maakt aantoonbaar dat uw bedrijf een certificaat waard is, met een gegarandeerd resultaat.

ISO 9001

Voor het halen van een kwaliteitscertificaat zoals ISO 9001 hoeft u uw organisatie echt niet te veranderen! Samen met PraKtima maakt u in relatief korte tijd aantoonbaar dat u een geweldig bedrijf heeft waar u terecht trots op bent.

PraKtima zoekt altijd naar de meest praktische oplossing waardoor u een kwaliteitssysteem krijgt dat werkbaar is en profijt oplevert. Voor u en uw medewerkers. Dus geen dikke boekwerken en geen dingen doen “voor ISO”. We beschrijven uw huidige werkwijze en geven aandacht aan de eventuele verbetermogelijkheden.

De jarenlange ervaring van PraKtima in het opzetten en onderhouden van kwaliteitssystemen geeft onze klanten het voordeel dat wij voor alle voorkomende werkzaamheden reeds oplossingen in huis hebben. Wij leveren een “praktische oplossing op maat”.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, 0575-549191, info@praktima.nl

Certex

Hét kwaliteitscertificaat voor de Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven heet Certex.

Samen met branchevereniging Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) heeft PraKtima een praktisch en werkbaar Modelhandboek ontwikkeld dat zeer geschikt is als basis voor het invoeren van het kwaliteitssysteem conform Certex in iedere wasserij: groot of klein, gespecialiseerd of gemengd.

Met het behalen van Certex toont de wasserij aan te beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem en het voldoet hiermee tevens aan alle eisen van ISO 9001 en RABC.

Met een Certex-certificering toont u aan te voldoen aan de eisen uit de Werkgroep Infectie Preventie, beter bekend als de WIP richtlijnen. Werken binnen een Certex-gecertificeerd systeem komt de totale kwaliteit van de organisatie ten goede en maakt de beheersing van de kwaliteit aantoonbaar.

Bij een groot aantal wasserijen heeft PraKtima certificeringstrajecten van begin tot eind begeleid en ondersteund en in alle gevallen met een Certex-certificering afgerond! Al onze kennis en deskundigheid stellen wij tijdens het traject ter beschikking aan onze klanten. Zodat het systeem perfect op maat voor u ontwikkeld wordt.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, 0575-549191, info@praktima.nl

ISO 27001

Hét kwaliteitscertificaat voor de informatiebeveiliging heet ISO 27001.
Met het behalen van ISO 27001 toont de organisatie aan te beschikken over een managementsysteem voor informatiebeveiliging en het voldoet hiermee tevens aan alle aanvullende eisen die de ICT branche hieraan stelt.
PraKtima heeft een aanzienlijk aantal bedrijven dit certificatietraject van begin tot eind begeleid, ondersteund en in alle gevallen met een certificering afgerond! Al onze kennis en deskundigheid stellen wij tijdens het traject ter beschikking aan onze klanten. Zodat het systeem perfect op maat voor u ontwikkeld wordt.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, 0575-549191, info@praktima.nl

Interne audit

PraKtima heeft een auditmethode ontwikkeld waardoor intern auditeren niet alleen een nuttige bezigheid wordt, maar ook leuk!

Intern auditeren is vooral ambassadeur zijn van het eigen managementsysteem.
Uitstralen dat het goed is, toegevoegde waarde heeft en dat het bedrijf er beter van wordt. Maar zeker ook vertrouwen wekken bij je collega’s, meedenken in oplossingen en de verbetermogelijkheden presenteren bij het management.

De methode is maatwerk afgestemd op uw situatie en toepasbaar op alle managementsystemen. De onderlinge samenhang met de praktijk staat centraal.
Resultaat van de interne audit is tweeledig: ieder jaar is het een groot plezier om de interne auditronde te mogen houden én de directie is blij met het nut van de auditresultaten.

Interesse? Neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, of 0575-549191

Kwaliteitskeurmerk Kinder-, Jongeren- en Gezinsprofessional en Professionals voor Volwassenen

Voor het aantonen van de professionele en verantwoorde wijze waarop jij invulling geeft aan jouw vak en de kwaliteitsborging van jouw eigen praktijk, is het KKJGP keurmerk van SBCE de oplossing! Een keurmerk dat voldoet aan de eisen die door klanten, opdrachtgevers en (overheids)instanties gesteld worden.

PraKtima ondersteunt je bij de implementatie van de eisen van dit keurmerk in de vorm van een training. De training wordt gegeven in drie dagdelen van 17:00  tot 21:00 uur op onze bedrijfslocatie in Zutphen.

Schrijf je hier in