Interne audit

PraKtima heeft een auditmethode ontwikkeld waardoor intern auditeren niet alleen een nuttige bezigheid wordt, maar ook leuk!

Intern auditeren is vooral ambassadeur zijn van het eigen managementsysteem.
Uitstralen dat het goed is, toegevoegde waarde heeft en dat het bedrijf er beter van wordt. Maar zeker ook vertrouwen wekken bij je collega’s, meedenken in oplossingen en de verbetermogelijkheden presenteren bij het management.

De methode is maatwerk afgestemd op uw situatie en toepasbaar op alle managementsystemen. De onderlinge samenhang met de praktijk staat centraal.
Resultaat van de interne audit is tweeledig: ieder jaar is het een groot plezier om de interne auditronde te mogen houden én de directie is blij met het nut van de auditresultaten.

Interesse? Neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, of 0575-549191

Diensten: