Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing: wat betekent het voor u?

Vanaf 1 juli 2019 treedt de informatieplicht energiebesparing in werking. Alle bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas(equivalenten) verbruiken, moeten vóór deze datum voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Misschien ziet u als ondernemer wel op tegen deze verplichting? Gelukkig kan PraKtima alles voor regelen, zodat u helemaal nergens tegenop hoeft te zien.

Het waarom van de informatieplicht energiebesparing

Waarom hebben we nu eigenlijk ineens te maken met deze informatieplicht energiebesparing? De energiebesparingsplicht voor bedrijven bestaat al langer. Als je als bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruikt, bent u wettelijk verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar terugverdiend (kunnen) worden. Dit heeft vooral te maken met het Energieakkoord en de doelstellingen op het vlak van duurzaamheid. Energiebesparing bij bedrijven is noodzakelijk om deze doelstellingen te halen. Op dit moment is er onvoldoende toezicht en handhaving op de energiebesparingseis. De informatieplicht energiebesparing wordt dus ingevoerd om alle informatie ter beschikking te krijgen om de handhaving te kunnen verbeteren.

De deadline is 1 juli 2019

Op 1 juli 2019 treedt de informatieplicht energiebesparing in werking en dit is direct de deadline. Moet uw bedrijf voldoen aan de informatieplicht energiebesparing? Dan betekent dit dat u vóór 1 juli 2019 een rapport moet hebben ingediend bij het bevoegd gezag. Voor elke bedrijfstak is een lijst opgesteld waarop erkende maatregelen te vinden zijn voor de energiebesparing. Deze lijst vormt het uitgangspunt. Met het indienen van het rapport bent u nog niet klaar. Het is namelijk vervolgens nodig om eens per vier jaar een nieuw rapport in te dienen bij RVO.nl. Natuurlijk kan PraKtima dit allemaal voor u regelen, zodat u er geen omkijken naar hebt.

Hoe voldoet een onderneming aan de informatieplicht energiebesparing?

Wij kunnen het rapport voor u verzorgen en indienen. Vervolgens is het aan het bevoegd gezag om aan de hand van het rapport te bepalen of er op korte termijn een controle plaats moet vinden. Er moet worden vastgesteld of wordt voldaan aan de energiebesparingsverplichting. Bedrijven die de maatregelen, die te vinden zijn op de lijst per bedrijfstak, voor energiebesparing hebben genomen, voldoen aan de energiebesparingsplicht. Overigens mag men ook alternatieve maatregelen nemen, zolang deze maar minimaal gelijkwaardig zijn aan de vermelde maatregelen. Deze alternatieve maatregelen moeten door de ondernemer worden omschreven.

Wat gebeurt er als u zich niet aan deze wet houdt?

Het is natuurlijk belangrijk dat de wet wordt nageleefd. Na een eerste controle kan er een tweede controle worden ingepland als bij de eerste controle blijkt dat er niet aan de wet wordt voldaan. U krijgt dan als het ware nog een herkansing. Wordt er bij de tweede controle geconstateerd dat de wet nog steeds niet wordt nageleefd? Dan volgt er een handhavend optreden. Dit kan, afhankelijk van de situatie, betekenen dat u een dwangsom moet betalen. Per overtreding kan er een bedrag van € 1.000,- worden opgelegd.

PraKtima kan het allemaal voor u regelen

PraKtima begrijpt dat u helemaal geen zin hebt in die informatieplicht energiebesparing. Als ondernemer heeft u immers veel andere, belangrijkere zaken om u mee bezig te houden. Daarom kunnen wij alles voor u regelen, zodat u zich niet druk hoeft te maken over de informatieplicht energiebesparing. Daarnaast kunnen wij ook direct zorgen dat u een energiebesparingsplan krijgt waar uw onderneming écht beter van wordt. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.