PraKtima onderzoekt “nieuwe VCA examenvragen”

Er gaat wat veranderen in de examens voor VCA Basis en VCA VOL. En daar kunt u nu al iets van merken…
Om te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan bij de nieuwe examinering geven we u graag twee tips mee.

Tips voor uw optimale voorbereiding
1. Profiteer nu nog van het huidige examen!
Loopt de geldigheid van uw huidige VCA Basis of VCA VOL-certificaat af? U kunt het huidige, eenvoudigere examen opnieuw doen zodat u voor de komende 10 jaar weer gecertificeerd bent.
2. Heeft u nog geen VCA Basis of VCA VOL-certificaat?
Overweeg dan om op korte termijn cursus te volgen en examen te doen. U heeft hiervoor de mogelijkheid  tot en met augustus 2017!

En na 1 september 2017?
Per 1 september 2017 verandert de vraagstelling in de examens van VCA Basisveiligheid en VCA VOL. Uit onderzoek van PraKtima blijkt dat de veranderingen in VCA VOL leiden tot een “zwaarder examen”.

Het VOL VCA examen gaat verder afwijken van Basisveiligheid. Straks wordt, naast de nodige kennis, om inzicht in een gegeven situatie gevraagd. Daarvoor moeten kandidaten hun antwoorden kunnen beredeneren. Dat heeft gevolgen voor iedereen (operationeel leidinggevenden en ZZP’ers) van wie VCA VOL geëist wordt.

Ondertussen heeft PraKtima een totaal nieuw lesprogramma en nieuw lesmateriaal ontwikkeld voor al onze cursisten die na 1 september Basisveiligheid of VOL VCA willen doen. Zoals u van ons gewend bent sluit onze lesmethode altijd aan op uw praktijk en zien wij het als onze opdracht om er voor te zorgen dat u ook gewoon slaagt voor VCA nieuwe stijl!