NEN 3140 trainingen

2 nieuwe trainingen bij PraKtima

De NEN 3140 norm geeft richtlijnen voor de invulling van taken en verantwoordelijkheden door personen die werkzaamheden uitvoeren aan/in de buurt van elektrische installaties. De NEN 3140 norm geeft dat dit Voldoende Onderrichte Personen of Vakbekwame Personen moeten zijn. Deze PraKtima trainingen zijn bedoeld voor deze medewerkers die elektrotechnisch werk uitvoeren en leiden op tot VOP of VP.

 

Veilig werken in de elektrotechniek

De Arbowet verplicht u om de veiligheid te waarborgen en verwijst hiervoor naar de norm NEN 3140 voor elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Om daaraan te voldoen, moet u zorgen voor veilige omstandigheden, goed geïnstrueerde medewerkers, geïnspecteerd materieel en de juiste bedrijfsvoering. In de praktijk geldt de norm NEN 3140 als een van de belangrijkste middelen om aan de Arbowet te voldoen.

In deze veiligheidsnorm staat beschreven hoe medewerkers veilig kunnen werken aan elektrische laagspanningsinstallaties. Als de Inspectie SZW komt controleren, zal zij de werkwijze van het personeel langs de lat van de NEN 3140 leggen. En die lat ligt hoog. Het is daarom zeer verstandig medewerkers te trainingen om volgens de norm te werken.

 

NEN 3140: Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

In deze NEN 3140 VOP training wordt de medewerker opgeleid tot Voldoende Onderricht Persoon volgens de NEN 3140 norm. Een Voldoende Onderricht Persoon heeft niet een elektrotechnische vooropleiding, maar komt in het werk elektrotechnische risico’s tegen, zoals bij het vervangen van zekeringen en aardlekschakelaars.

De NEN 3140 VOP training is dan ook geschikt voor iedereen die te maken heeft met elektriciteit.

De training geeft inzicht hoe gevaren en risico’s kunnen worden ingeschat. Met het certificaat wordt voldaan aan de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon.

Vereiste voorkennis: Geen

 

NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP)

In deze NEN 3140 VP training wordt de medewerker opgeleid tot vakbekwaam persoon volgens NEN 3140.

Na het volgen van de training is de medewerker officieel bevoegd om elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren, voldoend aan de eisen van een competente medewerker. De medewerker kan complexere elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren.

Om de titel ‘vakbekwaam persoon volgens NEN 3140’ te mogen dragen, dient de medewerker aan diverse eisen te voldoen. Zo moet de medewerker gevaren en risico’s kunnen inschatten bij elektrotechnische werkzaamheden. Daarnaast is het van belang dat de medewerker elektrotechnische handelingen op een veilige manier kan uitvoeren.

Inhoud cursus NEN 3140 vakbekwaam persoon:

  • Gevaren en ongelukken – elektrotechnische gevaren
  • Bedrijfsvoering en wetgeving – Arbowetgeving; NEN 3140
  • Veilig werken – personeel, periodieke instructie, procedures
  • Werken met een werkvergunning en schakelbericht – veiligheidsprocedures

De werkgever en de medewerker voldoen met deze training aan de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van Vakbekwaam persoon NEN 3140.

Vereiste voorkennis: om de training Vakbekwaam persoon NEN 3140 te kunnen volgen heeft de medewerker een lager elektrotechnisch niveau nodig, verkregen door opleiding en/of ervaring (WEB-niveau 2).

 

De trainingen

Bij een positief eindresultaat ontvangt de medewerker een bedrijfserkend certificaat en kan hij/zij worden benoemd. De werkgever zorgt voor deze schriftelijke en ondertekende benoeming, waarin de type benoeming en verantwoordelijkheden duidelijk zijn omschreven.

Deze training is geheel aangepast aan de vernieuwde NEN 3140+A3.

Belangrijke wijzigingen daarin zijn onder meer:

  • Bescherming tegen vlambogen uitvoeriger meegenomen in procedures
  • De benodigde handelingen en PBM’s bepalen op basis van een risicoanalyse
  • Verplichting voor het vaststellen van de vlamboogenergie op de werkplek

Interesse voor onze incompany trainingen? Neem contact op met PraKtima info@praktima.nl / 0575-549191