Wat te doen bij een ernstig bedrijfsongeval?

Bedrijfsongevallen of dodelijke ongevallen, daar wil je liever niet aan denken. Wij ook niet. Maar, ze kunnen gebeuren. In de afgelopen twintig jaar dat ik bij PraKtima werk, heb ik er drie meegemaakt bij onze klanten. Stel dat er dan toch een ongeval gebeurt, dan wil je natuurlijk wel weten wat je moet doen. En dát ga ik je vertellen.
 

Wat te doen bij een dodelijk bedrijfsongeval?

Een dodelijk arbeidsongeval moet je direct melden. Bel 0800-5151. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Wat te doen bij een ernstig bedrijfsongeval?

Is er een ernstig arbeidsongeval gebeurt met een ziekenhuisopname of blijvend letsel als gevolg? Ook dit moet je direct melden bij ISZW. Dit kun je op twee manieren doen:

  1. Bel 0800-5151
  2. Vul het online meldformulier in

 

In 9 stappen naar een veilige werkomgeving

Deze meldplicht geld niet alleen voor eigen medewerkers, maar voor iedereen die onder jouw gezag werkt. Dus bijvoorbeeld ook uitzendkrachten. En stel dus dat er zo’n ongeval gebeurt, dan zijn dit de stappen die je moet ondernemen:

1. De BHV’ers doen hun werk, de externe hulpverleners komen erbij.
2. Is het een ernstig of dodelijk ongeval? Bel dan direct 112 om hulpdiensten in te schakelen.

3. Volg altijd de bevelen van de hulpverleners op.

4. Zet de locatie van het ongeval af en zorg dat verder niemand het gebied betreedt.

5. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) komt ter plaatse. De inspecteur komt naar de plaats van het ongeval. Dit betekent dat de plaats van het ongeval tot de komst van de inspecteur zo veel mogelijk ongewijzigd moet blijven. De inspecteur maakt foto’s, neemt getuigenverklaringen af, onderzoekt het arbobeleid en neemt bewijsstukken mee. De rapportage van de inspecteur, zijn bevindingen en de vervolgstappen krijg je later

6. Regel nazorg voor direct betrokken collega’s en de BHV’ers. Geef hun aandacht en schakel zo nodig externe traumaopvang of slachtofferhulp in. Vraag ook aan familieleden of zij hulp kunnen gebruiken.

 

7. Informeer de andere collega’s en eventueel collega’s van de volgende ploeg.

8. Neem contact op met de verzekeraar en de bedrijfsjurist.

9. Doe zelf een ongevalsonderzoek of laat een onafhankelijk ongevalsonderzoek uitvoeren door een veiligheidsdeskundige. De veiligheidsdeskundige onderzoekt welke gevaren gerelateerd kunnen worden aan het ongeval, analyseert de onderzoeksresultaten en maakt op grond daarvan een rapportage en advies over verbeteracties.


 

RI&E to the rescue

Laten we eerlijk zijn: die RI&E is onhandig. Het is een soort belediging. Want er staat vooral in benoemd wat je nog niet voor elkaar hebt op het gebied van veiligheid en welzijn. Toch zal de Arbeidsinspectie als eerste vragen of je een RI&E en Plan van Aanpak hebt.

Inspectie SWZ heeft een analyse gemaakt: bij ongeveer een kwart van de ongevallen hadden de risico’s verkleind kunnen worden door goede maatregelen te nemen. Goede maatregelen hadden dus een hoop ongevallen kunnen voorkomen. Daarom is het zo belangrijk om een goede RI&E op te stellen. Want, net als met alles, is voorkomen beter dan genezen.
 

Je hebt het goed voor elkaar

Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. Maar wat houdt een veilige werkomgeving precies in? Als je aan de volgende punten voldoet, kom je een heel eind:

  • Een actuele RI&E en Plan van Aanpak
  • Alle veiligheidsmaatregelen getroffen die er te treffen zijn
  • Goede veiligheidsoplossingen gevonden en aangebracht
  • Iedereen aantoonbaar bewust gemaakt van het belang van veilig werken
  • Veiligheidstrainingen gegeven
  • Toezicht gehouden op veilig werken
  • Zelf het goede voorbeeld gegeven als directie en management

Maar zelfs als je alles goed voor elkaar hebt, zit een ongeluk in een klein hoekje. Blijf dus altijd alert.
 

Wil jij de veiligheid van je medewerkers vergroten?

Snappen we. Onze KAMgoeroe Marjolein weet alles van kwaliteitsmanagement, arbo- en milieuzaken. Met een volle buidel aan kennis springt zij al 20 jaar door alle opdrachten heen. Bijna letterlijk. Want stilzitten, dat kan ze niet. Ze hopt van de ene klus naar de andere. Met als doel: moeilijke materie makkelijk maken. Ja, met Marjolein aan je zijde regel je dingen goed en maakt jouw organisatie echt sprongen vooruit.


 

Wil je een keer sparren met Marjolein?
Ja, dat wil ik!