Een ongeval op het werk! Wat dan…?

Het is iets waar we liever niet over nadenken, een ongeval. Toch bereiden we ons er in meer of mindere mate op voor. Wie heeft er niet een EHBO trommel in huis of in de auto. Sommigen gaan nog wat verder en worden lid van een EHBO vereniging.

Op het werk krijgen we met heel andere zaken te maken. De vrijheid om je voor te bereiden valt weg. De wet vindt er ineens iets van (Arbowet Art 3, lid 1e).
Zo is de EHBO koffer verplicht. Moet die ook nog eens aantoonbaar “vers” gehouden worden en is het verplicht om een opgeleide BHV’er in huis te hebben. Het zorgen voor veiligheid en gezondheid van werknemers noemen we de zorgplicht.
Sommige ongevallen op het werk moeten gemeld worden bij de Inspectie SZW (I-SZW). Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als iemand door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen of overlijdt. Het niet melden van een ongeval levert een boete op die kan oplopen tot € 50.000,-

Het is natuurlijk aan de werkgever om te beslissen op welke wijze er invulling gegeven wordt aan de zorgplicht. Afspraken over veilig werken als: ”Doe je voorzichtig!” en “Gebruik je veiligheidsmiddelen.” worden helaas nog te vaak mondeling afgedaan. Zo lang er geen ongeval plaatsvindt, is dat ook voldoende. Er is immers niemand die meet wat er niet gebeurt. Pas als het te laat is en de werknemer deed ondanks bovenstaande waarschuwing niet voorzichtig en gebruikte geen veiligheidsmiddelen, wordt er gecontroleerd in hoeverre de werkgever zich aan haar zorgplicht heeft gehouden.

Op basis van de informatie die op het digitale meldingsformulier staat, beslist I-SZW of er onderzoek gedaan wordt. Een onderzoek kan ook gestart worden bij minder ernstige ongevallen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er een vermoeden is dat er wetten overtreden zijn. Het onderzoek richt zich op de toedracht en de oorzaak van het ongeval en of het ongeval is veroorzaakt door één of meer overtredingen van wettelijke bepalingen.

En zo zijn we weer terug bij de voorbereiding op een ongeval. Wanneer één of meer overtredingen worden geconstateerd die aantoonbaar in verband staan met het ongeval én er is sprake van ziekenhuisopname of blijvend letsel, dan wordt een ongevalsboeterapport opgemaakt. Ineens wordt duidelijk waarom het handig is om veiligheidsregels op te schrijven en werknemers en zelfs bezoekers te laten tekenen voor het feit dat het gelezen en ook begrepen is. En dan moet men er zich ook nog aan houden. Ook toezicht houden is dus van belang, alsmede het paraat hebben van BHV’ers als er toch iets mis gaat.
Alleen zo kunnen boetes en zelfs hogere straffen voorkomen worden.

De Inspectie SZW heeft een folder over meldingsplichtige ongevallen die je hier kunt downloaden: Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Wil je weten of je goed voorbereid bent op de gevolgen van een arbeidsongeval?
Neem contact op met één van de specialisten van PraKtima.