RI&E en plan van aanpak

Het doel van de nulinventarisatie is het vaststellen welke zaken er al geregeld zijn in uw bedrijf en welke zaken nog geregeld moeten worden om tot een bepaalde certificering te komen.

Het resultaat van de nul inventarisatie is een praktisch plan van aanpak met alle voor certificatie benodigde acties onder elkaar. U bepaalt zelf de vervolgstappen.

De nulinventarisatie van PraKtima is de perfecte objectieve sparringpartner en helpt u de juiste keuzes te maken in het certificatieproces zoals, welke certificerende instantie past het best bij mijn bedrijf, welke activiteiten zijn certificeerbaar en is dit eigenlijk wel de juiste norm voor mijn bedrijf.

Het praktische plan van aanpak is direct beschikbaar en geeft u inzicht in de te nemen stappen tussen huidige situatie en gewenste situatie.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima: 0575-549191, info@praktima.nl

Diensten: