Milieuaspecten inventarisatie

Door een inventarisatie uit te voeren op de belangrijkste milieuaspecten wordt inzicht verkregen in de milieubelasting van het bedrijf.
Inzicht geeft de mogelijkheid om aspecten beter te beheersen.
Een inventarisatie van milieuaspecten resulteert in een milieuaspectenregister en / of een register wet- en regelgeving. Beide verplichte elementen uit de ISO 14001 norm.

PraKtima voert deze inventarisatie voor u uit met een praktisch resultaat als gevolg waarmee direct aan de slag gegaan kan worden.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, 0575-549191, info@praktima.nl

Diensten: