ISO 14001

Er kunnen een aantal redenen zijn voor een bedrijf om te kiezen voor een milieuzorgsysteem: Uw klanten kunnen erom vragen of u wilt een signaal aan de markt geven. U wilt aantoonbaar aan wet- en regelgeving voldoen. U wilt uw belangrijkste milieuaspecten beter beheersen en uw milieubelasting als bedrijf terugbrengen.

ISO 14001 is de internationale norm, die wereldwijd toegepast wordt om milieuzorgsystemen op te zetten en te certificeren. Hiermee maakt u de zorg voor het milieu aantoonbaar en zichtbaar voor iedereen die daarin ínteresse heeft.

Voordelen van ISO 14001 certificaat voor uw bedrijf zijn: het voldoen aan wettelijke en andere (milieu)eisen/ regelgeving (bijv. milieuvergunning), aantoonbare verbetering van de milieuprestatie, verhoging van het milieubewustzijn, goede contacten/relatie met het handhavende instanties, en de uitstraling naar (toekomstige) klanten.

Wanneer uw bedrijf al een kwaliteits- of arbozorgsysteem heeft, dan is de stap naar een gecombineerd zorgsysteem met milieuzorg of ISO 14001 eenvoudig te maken. PraKtima kan uw bedrijf bij dit soort trajecten uitstekend begeleiden.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, 0575-549191

Diensten: