Interne audit

PraKtima heeft auditmethode ontwikkeld waardoor intern auditeren niet alleen een nuttige bezigheid wordt, maar ook leuk!

Intern auditeren is vooral ambassadeur zijn van het managementsysteem.
Uitstralen dat het mooi is en toegevoegde waarde heeft en dat het bedrijf er beter van wordt. Vertrouwen wekken bij je collega’s, meedenken in oplossingen en verbetermogelijkheden presenteren bij het management.

De methode is maatwerk afgestemd op uw situatie en is toepasbaar op alle managementsystemen. De onderlinge samenhang met de praktijk staat centraal.

Resultaat van de interne audit is tweeledig: ieder jaar is het een groot plezier om de interne auditronde te mogen houden én de directie is blij met het nut van de auditresultaten.

Interesse? Neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, of 0575-549191

Diensten: