Intern auditeren

PraKtima heeft een auditmethode ontwikkeld waardoor intern auditeren niet alleen een nuttige bezigheid wordt, maar ook leuk! Met een goede interne audit weet je of de gevolgde procedures en instructies werkelijk bijdragen aan een goed kwaliteitssysteem.
Door de interne audits laat je zien dat KAM een toegevoegde waarde heeft voor de organisatie en kun je samen werken aan mogelijke verbeteringen. 

PraKtima kan zowel een training verzorgen voor de medewerkers als ondersteuning bieden bij het houden van de interne audits.

Diensten: