EMAS

Het ‘Eco Management and Audit Scheme’ oftewel EMAS is een Europese verordening die EU lidstaten verplicht om een milieumanagementsysteem in te voeren waarbij organisaties het recht kunnen krijgen om een Europees ‘milieu-logo’ te voeren.

Kortom, ingewikkeld doen over iets wat in de praktijk vrij eenvoudig is te regelen.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, 0575-549191, info@praktima.nl

Diensten: