BRL SIKB 7000

De beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 heeft betrekking op de uitvoering van (water)bodemsaneringen, zowel in het kader van de Wet Bodembescherming als in het kader van de Wet milieubeheer. De richtlijn kent een viertal protocollen.

PraKtima ondersteunt de bodemsaneerder bij het behalen van een BRL SIKB 7000 certificatie en kan tevens de interne audits verzorgen.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, 0575-549191, info@praktima.nl

Diensten: