ATEX

ATEX staat voor ATmosphères EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan:
“een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel”.

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De ATEX 153 richtlijn is van toepassing op de omgeving, de procedures, de instructies van medewerkers die in een EX omgeving werken.

Daarnaast kennen we de ATEX 114, gericht op de fabricage van installaties en producten in een EX omgeving.
Het doel van de ATEX richtlijn is om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen. Een en ander wordt samengevat in een zgn. explosieveiligheidsdocument.

Vragen over explosieve ruimtes? Neem contact op met één van de specialisten van PraKtima

Diensten: