Welkom nieuwe collega!

Wij verwelkomen een nieuwe collega in ons team!

Marcellino van der Werf is eind 2018 begonnen als samenwerkingspartner bij PraKtima!

Marcellino is een ervaren professional op het gebied van veiligheid, kwaliteit en arbo. Hij heeft een uitgebreide achtergrond in de innovatieve procesindustrie. Met een gedegen technische achtergrond Werktuigbouw en laborant heeft Marcellino de functies van quality-, safety- and health-engineer bij Aurubis Zutphen vervuld.

“Ik ken Marcellino als een gekwalificeerde professional voor het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie, het opzetten en onderhouden van het VCA certificaat, machine-veiligheid, het inrichten van een BHV organisatie, onderzoek naar optimale werkplekinrichting en het uitvoeren van ongevalsanalyses”, aldus Marjolein Nooteboom tijdens de welkom-speech voor Marcellino. Marcellino heeft het vermogen én de senioriteit om zowel de taal van de directie (euro’s en strategie) als de taal van de werkvloer (bouten en moeren, diensten en operationele activiteiten) te spreken en om de vertaalslag van het ene niveau naar het andere te maken.

De toegevoegde waarde van Marcellino ligt duidelijk in het verbinden van de verschillende disciplines binnen een organisatie. Marcellino formuleert zijn uitgangspunt als volgt: kwaliteit gaat over de kern van elke organisatie, namelijk het goed bedienen van de klanten.

Zijn keuze voor Praktima is ingegeven door de informele cultuur waar initiatief en ondernemerschap belangrijke kenmerken zijn. “Samen werken we aan het succes van onze klanten. Iedereen draagt hieraan bij vanuit zijn of haar eigen expertise. Waardering, team spirit en coaching zijn onder andere de elementen die ons succesvol maken. Naast het harde werken is het ook belangrijk om plezier met elkaar te hebben”.

Voor PraKtima is de komst van een topper als Marcellino een aanvulling voor ons team in het leveren van gedegen advies waarmee onze klanten aan de slag willen. Altijd gebaseerd op de doelstelling van de organisatie van onze klanten, pragmatisch en kostenefficiënt.