Specialist externe veiligheid

PraKtima krijgt in toenemende mate de vraag van bedrijven om hen (tijdelijk) te ondersteunen bij de taakuitvoering voor Kwaliteit, Arbo, Veiligheid & Milieu. Zo ook Decathlon. Zij bouwen een nieuw warehouse in Tilburg, Een spannend traject. Zij zochten een veiligheidskundige die dit project op gebied van veiligheid kon begeleiden.

 

De aanleiding

Decatlon heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Zij moeten er op kunnen vertrouwen dat tijdens het inrichten van het warehouse, veiligheid voorop staat. Of het nu om bezoekers, contractanten of medewerkers gaat.

Om de veiligheidscultuur in het warehouse in Tilburg structureel hoog te houden, is het nodig dat alle medewerkers (uit welk land ze ook komen) hun verantwoordelijkheid nemen bij het voorkomen en oplossen van onveilige situaties. Veiligheid is een specialisme. Een vak dat gaat over vaak onwaarschijnlijke ongevalsscenario’s die een heel groot effect op zo’n project kunnen hebben. En op alle mensenlevens die betrokken zijn. Enige coördinatie is daarbij wel noodzakelijk bij zo’n omvangrijk project. Hier komt PraKtima om de hoek kijken!

 

Onze oplossing

Soms vraagt zo’n project om een technische benadering en moeten er audits, risico inventarisaties en werkplekinspecties gedaan worden. En van daaruit allerlei maatregelen genomen worden en hulpmiddelen worden ingezet.

Op een ander moment vindt er een gesprek plaats met medewerkers en wordt een ‘Jip-en-Janneke’ uitleg gevraagd. De meer menselijke benadering. Veilig werken gaat heel veel over bewustzijn en gedrag.

Het Praktima-team heeft een heel breed pallet aan ervaring en kennis op dit gebied. Altijd flexibel en met de juiste kennis en vaardigheden op het juiste moment en voor de juiste vraag. Voor dit project zocht Decathlon een tijdelijke kracht. Een veiligheidscoördinator die binnen de opbouwfase van het warehouse de veiligheid vanuit deze beide invalshoeken zou kunnen waarborgen.

Marcellino van der Werf is dan ook tijdelijk aangesteld als veiligheidskundige in dit project.

 

Werkzaamheden

Gedurende deze tijdelijke aanstelling zijn de werkzaamheden van Marcellino heel veelzijdig geweest.

Eén van de prioriteiten betrof het controleren van de werkvergunningen van alle contractanten uit diverse landen, zoals Polen, Oekraïne, Frankrijk, België en Duitsland. Daarnaast heeft hij ook een RI&E en een Plan van Aanpak opgesteld waarin de gevaren zijn geïnventariseerd en oplossingen zijn uitgewerkt.

Om de veiligheidscultuur in het warehouse in Tilburg structureel hoog te houden, is het ook verplicht iedere werknemer een veiligheidsinstructie te geven. Deze werden door Marcellino verzorgd.

En om het einddoel te bereiken heeft Marcellino ook de werkplekinspecties en interne audits uitgevoerd en opgevolgd.

Als er behoefte was aan meer expertise op andere gebieden van veiligheid, waren ook andere collega’s van ons altijd beschikbaar.

Het einddoel is hiermee uiteindelijk bereikt:

 

0 ongevallen!

 

Ook een tijdelijke medewerker nodig?

PraKtima helpt graag! Bijvoorbeeld wanneer

  • een medewerker tijdelijk uitgeschakeld is
  • een vacature nog niet is vervuld
  • er een bijzonder project gaat lopen.

Of je wilt eens een ‘eigenwijze’ visie op een probleem.

Of de stoom komt uit je oren……..

 

 

Er zijn veel redenen waarom het handig is tijdelijk wat extra arbeidskracht in huis te hebben. Denk dan ook eens aan een specialist van Praktima! Of een compleet team dat uitgebalanceerde expertise levert, in nauwe aanvulling op je organisatie.

Marcellino van der Werf – Veiligheidskundige en KAM manager