Onze ervaringen met de nieuwe ISO normen

De afgelopen periode hebben wij van PraKtima al een groot aantal bestaande en nieuwe klanten geholpen met de overgang naar de nieuwe ISO normen. Dankzij onze ervaring en praktische en pragmatische aanpak zijn deze trajecten allemaal uitermate soepel verlopen. Maar wat zijn nu de meest opvallende dingen waar we zoal tegenaan zijn gelopen tijdens deze trajecten? Welke wijzigingen hebben de grootste impact en waar is de meeste discussie over? We willen graag onze ervaringen met u delen.
Voor beide normen zijn de contextanalyse en het risico en kansen overzicht nieuwe elementen van het managementsysteem. Het viel ons op hoeveel van deze informatie al in de hoofden van directeuren, leidinggevenden en overige medewerkers zat. Met behulp van de door ons ontwikkelde tools konden we deze informatie op eenvoudige wijze aantoonbaar op papier zetten. Logisch natuurlijk, een ondernemer weet echt wel wat er speelt in en om zijn bedrijf.
Het niet meer kunnen uitsluiten van ontwerp en ontwikkeling heeft in het veld tot een hernieuwde discussie geleid over het al dan niet van toepassing zijn van dit onderdeel van de norm. Wij blijven erbij dat ontwerp en ontwikkeling gaat over de ‘Willie Wortels’ in uw bedrijf. Échte nieuwe ontwikkelingen die getoetst moeten worden bij potentiële klanten om de kwaliteit te kunnen waarborgen alvorens je de markt op gaat met dit nieuwe product.
In de 2015 versie van de ISO 14001 norm is de verantwoordelijkheid voor het milieumanagementsysteem op directieniveau neergelegd. Is de directie op de hoogte van de belangrijke risico’s en kansen, de verwachtingen van belanghebbenden en de compliance status? Zijn het milieubeleid en de strategie van de organisatie op elkaar afgestemd? Is de directie actief betrokken bij de uitvoering van het MMS, de verbeterprojecten en de communicatie daarover naar de medewerkers? De directie kan taken delegeren, maar niet de verantwoordelijkheid. PraKtima spreekt de taal van de directie en is hierdoor uitstekend in staat om dit onderwerp aan de directietafel onder de aandacht te krijgen.
Staat u ook nog aan de vooravond van één of beide transities? En heeft u hier vragen over of ondersteuning bij nodig? Neem contact met ons op.