Nieuwe asbestwetgeving per 1 april

Gevolgen voor de asbestbranche

De Arbeidsomstandighedenregeling, ook wel de Arboregeling genoemd, wordt gewijzigd. De nieuwe asbestwetgeving treedt met ingang van 1 april 2019 in werking. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen voor asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven als het gaat om certificering? PraKtima licht dit graag toe.

Onafhankelijke auditor

Voor inventarisatiebedrijven geldt dat de auditor die het kwaliteitssysteem beoordeelt onafhankelijk moet zijn. Dit betekent dat een interne auditor onafhankelijk dient te zijn van beoordeelde personen, processen en onderdelen van het betreffende systeem. In deze wetgeving is het essentieel dat interne audits objectief worden uitgevoerd.

Aanpassing van het inventarisatierapport

Na een bezoek op locatie kan het asbestinventarisatierapport moeten worden gecorrigeerd. Dit kan na een melding van niet-gerapporteerd asbest, maar dit is niet noodzakelijk. Wanneer een correctie in, of toevoeging aan, het rapport nodig is, dan moet het asbestinventarisatiebedrijf aangeven welke toepassingen er nog aanwezig zijn en welke al zijn verwijderd. Hierbij is het belangrijk dat de weergave overeenkomt met de situatie tijdens het locatiebezoek.

Gemist asbesthoudend materiaal

Gemist asbesthoudend materiaal moet direct worden gemeld. Hierbij gaat het om niet-gerapporteerd asbesthoudend materiaal dat aangetroffen wordt op de saneringslocatie. Het saneringsbedrijf moet in dit geval meerdere acties ondernemen vóórdat het materiaal wordt verwijderd. De start en duur van het verwijderingswerk moet worden ingevoerd in het LAVS. Daarnaast dient het onmiddellijk gemeld te worden bij het bevoegd gezag (gemeente of omgevingsdienst) en bij de CI van het asbestinventarisatiebedrijf.

Zichtbaarheid van werkzaamheden in containment

Saneringsbedrijven voeren vaker werkzaamheden uit in containment. Hierbij is het vanaf de buitenkant niet te zien. Volgens de nieuwe Arbeidsomstandighedenregeling is het verplicht om de werkzaamheden wél zichtbaar te maken vanaf de buitenzijde. Dit is mogelijk door een kijkvenster te realiseren of andere technische maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van een camera.

Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering

Wanneer het gaat om de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering blijft onze dienstverlening gelijk. PraKtima biedt een volledige ontzorging van uw KAM systeem. Wij zorgen voor de juiste begeleiding bij het afhandelen van afwijkingen en ondersteunen u bij het voldoen aan de diverse eisen voor deze procescertificaten. Daarnaast helpen wij u bij het invullen van LAVS. Dit verandert niet met de ingang van de nieuwe wetgeving op 1 april 2019. Wilt u precies weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op.