HACCP training: heel gewoon alles schoon!

Elk bedrijf is uniek en heeft zijn eigen wensen, dit geldt ook voor uw klanten. Ook op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid kunt u tegen eisen en wensen aanlopen. Het is van belang, dat al deze eisen en wensen zijn opgenomen in de dagelijkse werkzaamheden van uw bedrijf. Welke risicobronnen zijn er in uw bedrijf en welke maatregelen kunnen daarbij worden genomen om deze risico’s te beperken?
Training van medewerkers is in dit kader essentieel. Zodat ook zij op de hoogte zijn van deze regels, eisen en wensen om tot een kwalitatief goed en voedselveilig product te komen.

 

PraKtima verzorgt op locatie en aan de hand van praktijkvoorbeelden uit uw eigen omgeving een passende HACCP- / Hygiënetraining voor alle medewerkers van de organisatie. De ervaring leert, dat dit soort trainingen erg aanslaan bij de medewerkers en daardoor zeer effectief zijn. Wilt u meer weten wat dit voor uw organisatie zou betekenen, neem dan contact op met bedrijfstrainingen@praktima.nl