Professionals 24/7

“Professionals die echt weten waar het over gaat”

De PraKtima professionals staan 7 dagen per week en 24 uur per dag voor u klaar. Praktische, onafhankelijke en deskundige ondersteuning voor al uw KAM vraagstukken.

MVK/HVK ondersteuning

PraKtima levert de deskundigheid op maat.
Een middelbaar veiligheidskundige (MVK-er) kan uw bedrijf ondersteunen bij het opstellen van een RI&E, het uitvoeren van een CE markering of het beoordelen van uw VCA systeem (interne audit). Tevens toont u hiermee aan dat uw bedrijf toegang heeft tot een MVK-er (VCA eis).

Een hogere veiligheidskundige (HVK-er) gaat een stap verder in het verbeteren van de Veiligheid, Gezondheid en Milieuaspecten van uw bedrijfsvoering. Een HVK-er is uw sparringpartner op het gebied van risicobeheersing, Wet- en regelgeving en arbeidsomstandigheden.

Interesse? Neem contact op met PraKtima: 0575-549191, info@praktima.nl

Milieukundige

Even wachten, hier komt nog wat moois!

Asbestdeskundige

Asbest is een groot probleem dat zich niet laat inkaderen in een 9 tot 5 mentaliteit.

Wij kunnen snel schakelen en doen dat dan ook!

Voedselveiligheidsdeskundige

Voedselveiligheid, het wordt steeds belangrijker in de gehele productieketen, ook voor leveranciers aan voedselproducenten. Ondersteuning nodig bij het voedselveilig produceren, PraKtima kan u hierin ondersteunen en begeleiden!
Naast praktische problemen helpen wij u graag met de implementatie van de normen gericht op voedselveiligheid. Zoals ISO 2000, FSSC, IFS/BRC of SKAL.

PraKtima denkt mee, praat mee en doet mee om samen tot een goed resultaat te komen!

KAM-manager

Kwaliteit, Arbo en Milieu, de KAM-managers van PraKtima zijn altijd beschikbaar om u met raad en daad bij te staan!
PraKtima denkt mee, praat mee en doet mee als u daarom vraagt.

Wij helpen u graag verder, in het streven naar een kwaliteitsbewuste organisatie!

LAVS implementatiemanager

LAVS is lastig en soms ondoorgrondelijk. Hulp nodig, laat het ons weten!

Lead auditor

Even wachten, hier komt nog wat moois!

Bedrijfsarts

Even wachten, hier komt nog wat moois!

Arbeidshygienist

Even wachten, hier komt nog wat moois!

Lean Greenbelt

Even wachten, hier komt nog wat moois!

Projectmanager

Een goede projectmanager kan van een grote invloed zijn op het verloop en het resultaat van het project.

PraKtima beschikt over een aantal zeer ervaren projectmanagers die over de benodigde specifieke kwaliteiten beschikken. 

Agile/scrum coach

Wanneer u het plan heeft uw project op een Agile/Scrum manier uit te voeren, dan heeft PraKtima de mensen om u te ondersteunen en coachen om het beste uit de methodiek en uw team te halen om het project tot een succes te maken!

Intern auditeren

PraKtima heeft een auditmethode ontwikkeld waardoor intern auditeren niet alleen een nuttige bezigheid wordt, maar ook leuk! Met een goede interne audit weet je of de gevolgde procedures en instructies werkelijk bijdragen aan een goed kwaliteitssysteem.
Door de interne audits laat je zien dat KAM een toegevoegde waarde heeft voor de organisatie en kun je samen werken aan mogelijke verbeteringen. 

PraKtima kan zowel een training verzorgen voor de medewerkers als ondersteuning bieden bij het houden van de interne audits.

KAM coördinator in de praktijk

Het beheer van het kwaliteitssysteem ligt meestal in handen van de KAM-coördinator. Maar welke taken horen daarbij? Wat wordt er daadwerkelijk van je verwacht? Waar moet je rekening mee houden? Hoe zorg ik voor een effectief systeem? Zo maar een paar vragen die vaak gesteld worden.

PraKtima kan je daarmee op weg helpen in een passende training, in kleine groepjes of in een 1 op 1 traject. Bel of mail met Anneke van Jaarsveld van PraKtima voor de mogelijkheden.

Stakeholder & context management

Een training stakeholder & contextmanagement sluit geheel aan bij de nieuwe ISO-normering, waarbij het High Level Structure (HLS) denken van belang is. Waar sta je als organisatie, wie zijn de stakeholders/ belanghebbenden en welke impact hebben zij op uw organisatie. En hoe te communiceren met elkaar. Zo maar een paar relevante vragen.

PraKtima helpt u graag verder, in een training op maat. Meer weten bel of mail met PraKtima voor de mogelijkheden.

Bewustwording & gedragsverandering

Hoe vergroot ik de bewustwording van de medewerkers? Hoe krijg ik eindelijk alle neuzen in dezelfde richting?

Inderdaad een kwaliteitssysteem opzetten is de eerste stap, daarna moet het wel gedragen worden door alle medewerkers. Voor het nemen van de tweede stap; groeien naar een kwaliteitsbewuste organisatie, kan deze training u verder helpen. Bewustwording laten leiden tot gedragsverandering, daar is waar het in deze training om draait!

PraKtima helpt u graag verder, in een training op maat! Meer weten bel of mail met een van onze professionals van PraKtima.

Risicomanagement

Risicogebaseerd denken is de basis voor een doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem in uw organisatie.

Het zien en oppakken van risico’s en kansen, het analyseren van mogelijke afwijkingen en het invoeren van preventieve maatregelen. Hoe doe je dat effectief, dat zijn zo maar een paar onderwerpen die behandeld worden tijdens de training risicomanagement van PraKtima.

Meer weten bel of mail met PraKtima voor de mogelijkheden van een training op maat. 

Ondernemingsraad

Even wachten, hier komt nog wat moois!

5S

5S is een lean term en staat voor de 5 verschillende S-termen, namelijk:
1. Scheiden
2. Schikken
3. Schoonmaken
4. Standaardiseren
5. Stimuleren en in stand houden

De deelnemers leren de theorie van 5S en ervaren middels oefeningen de positieve effecten die 5S kan hebben op de organisatie. Vervolgens wordt er tijdens de training een start gemaakt met de planning en implementatie van 5S op de eigen werkplek.

Voor meer informatie neem contact op met PraKtima, info@praktima.nl, 0575-549191